به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

کاتالوگ محصولات ویژه دام

کاتالوگ محصولات ویژه دام ارائه شده توسط شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی

طاعون نشخوارکنندگان
طاعون نشخوارکنندگان
قانقاریا
قانقاریا
کزاز اسب
کزاز اسب
آبله بزی
آبله بزی
آبله گوسفندی
آبله گوسفندی
آگالاکسی
آگالاکسی
آنتروتوکسمی
آنتروتوکسمی
پاستورلوز گاو
پاستورلوز گاو
تب برفکی
تب برفکی
تیلریوز گاوی
تیلریوز گاوی
شاربن علامتی
شاربن علامتی