به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

کاتالوگ محصولات ویژه دام

کاتالوگ محصولات ویژه دام ارائه شده توسط شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی

واکسن آگالاکسی
واکسن آگالاکسی
واکسن شاربن علامتی
واکسن شاربن علامتی
واکسن آنتروتوکسمی
واکسن آنتروتوکسمی
واکسن قانقاریای عفونی کبد
واکسن قانقاریای عفونی کبد
واکسن تیلریوز گاوی - واکسن کزاز اسب
واکسن تیلریوز گاوی - واکسن کزاز اسب
واکسن پاستورلوز گاو
واکسن پاستورلوز گاو