به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

طیور
گامبورو
آبله قناری
آبله طيور
برونشيت H120 
برونشیت (793B( IB 12 IR 
آنفلونزاي طيور
نيوكاسل روغني
نيوكاسل b1   
نيوكاسل لاسوتا
دوگانه آنفولانزا+ نيوكاسل
پاستورلوز طيور
دوگانه نیوکاسل لاسوتا و برونشیت
دوگانه نيوکاسلb1 و برونشیت 
لارنگوتراکئیت
نیوکاسل کلون
نیوکاسل مقاوم به گرما
دام
آنتروتوکسمی 
قانقاریا  
شاربن  علامتی 
آگالاکسی 
پاستورلوز گاو وگاومیش 
تیلریوز گاو 
کزاز اسب
طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)
تب برفکی (FMD)