به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

علاوه بر توزیع سراسری فراورده های بیولوژیک در سطح کشور ،شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز هم اکنون اقدام به صادرات واکسن و فراورده های بیولوژیک به پنج کشور عراق - تاجیکستان - ارمنستان - افعانستان و ترکمنستان می نماید.

ورود به بازارهای جدید در سطح منطقه و ارز آوری از طریق صادرات واکسن و فراورده های بیولوژیک با ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی بین المللی و تجهیز شرکت به زیر ساخت های مورد نیاز و کسب مجوزها و استانداردهای لازم برای صادرات محصولات تولیدی و همچنین محصولات تولیدی شرکت ها و موسسات طرف قرارداد همواره از اولویت های شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز بوده است.