به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

یکی از فعالیتهای اصلی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز انجام تحقیقات در زمینه تولید انواع واکسن و فراورده های بیولوژیک مصرف دامپزشکی  کشور در جهت حذف وابستگی در زمینه واردات واکسن و فراورده های بیولويیک و پروبیوتیک می باشد . از این رو با سرمایه گذاری گسترده در زمینه تولید فراورده های بیولوژیک این شرکت موفق به عقد قرارداد تامین مواد اولیه و مشارکت در تولید فراوردهای بیولوژیک ذیل تحت لیسانس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گردیده است .

1- واکسن نیوکاسل روغنی 

2- واکسن آنفلوآنزای روغنی 

3- واکسن دوگانه روغنی 

همچنین محصولات پروبیوتیک دام و طیور با نام های تجاری " پروبیتاز -  پروبیکیور - پروبیکالف و پروبی کاو " از دیگر تولیدات این شرکت می باشد 

علاوه بر موارد فوق الذکر شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز یکی از سهامداران شرکت روناک می باشد که در زمینه تولید واکسن تب برفکی فعالیت می نماید.