به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

آقایان

دکتر غلامرضا شکری رئيس هيات مديره

مهندس مهدی حجازی  مديرعامل و عضو هيات مديره

مهندس  ابوالفضل نیک بین نایب رئیس هیات مدیره 

علی اصغر کمالزارع عضو هیات مدیره

دکتر علیرضا طاهری عضو  هیات مدیره