به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

کاتالوگ محصولات ویژه طیور

کاتالوگ محصولات ویژه طیور ارائه شده توسط شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی

پاستورلوز طیور
پاستورلوز طیور
فلو رازی
فلو رازی
گامبورو
گامبورو
لارنگو
لارنگو
نیو فلو رازی
نیو فلو رازی
نیوکاسل ب1
نیوکاسل ب1
نیوکاسل ب1+برونشیت
نیوکاسل ب1+برونشیت
نیوکاسل روغنی
نیوکاسل روغنی
نیوکاسل کلون
نیوکاسل کلون
نیوکاسل لاسوتا
نیوکاسل لاسوتا
 نیوکاسل لاسوتا برونشیت
نیوکاسل لاسوتا برونشیت
نیوکاسل مقاوم به گرما
نیوکاسل مقاوم به گرما
آبله طیور
آبله طیور
برونشیت
برونشیت
برونشیت 793
برونشیت 793