به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

با توکل به خداوند سبحان و تشکر از عنایت ریاست محترم موسسه رازی ، جناب آقای دکتر هاشم زاده که به حق بستر مناسبی برای واگذاری توزیع واکسنهای موسسه رازی به شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی فراهم نمودند ، لذا بدینوسیله اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی به نمایندگی از کلیه کارکنان زحمتکش موسسه متعهد می گردند از تمام امکانات و تجهیزات خود برای انجام این وظیفه تخصصی استفاده نمایند. همچنین این تعاونی آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاری در زمینه تامین مواد اولیه - مشارکت در تولید - خدمات و توزیع واکسن سایر استانها اعلام می نماید . امید است با ادامه این روند و افزایش مشارکت تعاونی ، پرسنل خدوم موسسه از منافع بیشتری بهره مند گردند.