به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

بنام خدا
از آنجائیکه تعداد معدودی زمین بشرح ذیل با اولویت واگذاری بترتیب اول و دوم  به اعضای محترم تعاونی و کارکنان موسسه رازی می باشد لذا هیئت مدیره تعاونی خود را موظف می داند بنحو مقتضی  به  اطلاع تمام همکاران برساند و در صورت وجود متقاضیان اولویت دار تا مرحله واکذاری قطعی بر پروسه انتقال اسناد نطارت نماید .


از تراس ویلا ماهی بگیرید
آگهی واگذاری تعداد معدودی زمین با سند ششدانگ (تک برگ) وکاربری مسکونی
ساحلی ترین زمین کیاشهردر منطقه اي بسياراستثنايي باخدمات زيربنايي سه طرف فضاي سبز ویکطرف دريا
اولویت اول و دوم بترتیب اعضای تعاونی تولیدی توزیعی رازی و کارکنان موسسه رازی
آدرس: جاده زيبا كناركياشهر لب دريا
قطعات با متراژ 255 الي٤٠٠مترمربع 
مهلت ثبت نام وتكميل فرم حداكثرتا تاريخ 1396/12/28(غیر قابل تمدید)
برأي اطلاعات بيشتر وتكميل فرم ثبت نام با شماره    09031697577 و09351691897 تماس بگيريد.