به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان البرز از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز و اتاق تعاون استان با حضور استاندار محترم استان و نمایندگان استان در مجلس شواری اسلامی و مقامات استان برگزار گردید.در این جشنواره تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز به عنوان تعاونی برتر استان انتخاب و از طرف مدیر کل تعاون و کار استان مورد تجلیل قرار گرفت.تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز برای سومین سال متوالی موفق به دریافت این عنوان گردید.

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان البرز از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز و اتاق تعاون استان با حضور استاندار محترم استان و نمایندگان استان در مجلس شواری اسلامی و مقامات استان برگزار گردید.در این جشنواره تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز به عنوان تعاونی برتر استان انتخاب و از طرف مدیر کل تعاون و کار استان مورد تجلیل قرار گرفت.تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز برای سومین سال متوالی موفق به دریافت این عنوان گردید.

1