به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

نمایشگاه توانمندیهای تعاون کشور با حضور تعاونگران سراسر کشور در محل نمایشگاهی هتل المپیک تهران برگزار گردید.این نمایشگاه با حضور معاون وزیر  تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران تعاون استانها برگزار گردید شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی نیز در این نمایشگاه حضور یافت و به معرفی دستاوردهای خود در زمینه تولید وتوزیع واکسن پرداخت.

نمایشگاه توانمندیهای تعاون کشور با حضور تعاونگران سراسر کشور در محل نمایشگاهی هتل المپیک تهران برگزار گردید.این نمایشگاه با حضور معاون وزیر  تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران تعاون استانها برگزار گردید شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی نیز در این نمایشگاه حضور یافت و به معرفی دستاوردهای خود در زمینه تولید وتوزیع واکسن پرداخت.

2