به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

آقایان:

غلامرضا شکری              رئیس هیات مدیره

ابوالفضل نیک بین            نایب رئیس هیات مدیره

مهدی حجازی                مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مسعود هاشم زاده            عضو هیات مدیره

علی اضغر کمال زارع       عضو هیات مدیره

علیرضا طاهری             هیات مدیره علی البدل

حسن آهنگری                هیات مدیره علی البدل

یدالله کمال زارع             هیات مدیره علی البدل

بازرسین                       

آقایان

فرامرز عمادی آذر           بازرس

مهدی آزاد                     بازرس

مسعود میری                  بازرس

علیرضا محمد پور           بازرس علی البدل

سید محمد میر قاسمی        بازرس علی البدل